Ćwiczenia terenoweW kształceniu i kształtowaniu przyszłych inżynierów niezbędne jest praktyczne spojrzenie na zagadnienia i działania związane ze środowiskiem. Nie tylko poszerza to wiedzę, ale powoduje również, że przyszły inżynier nabiera doświadczenia, które w późniejszych etapach kształcenia czy pracy zawodowej pozwala na dokonywanie wyborów w sposób świadomy i rzetelny.

Zakład Hydrologii prowadzi zajęcia praktycznie dla wszystkich kierunków studiów. Są to: prace pomiarowe związane z określaniem parametrów hydrologicznych (moduł Hydrologia Inżynierska), meteorologicznych (moduł Meteorologia i Klimatologia), zajęcia odbywające się w terenie w formie prezentacji pomiarów nowoczesnymi metodami oraz zajęcia prezentujące sposoby gromadzenia i przetwarzania danych dla celów synoptycznych (zajęcia we współpracy z IMGW).

Mamy nadzieję, że taka forma zajęć zostanie utrzymana przez kolejne lata. Poniżej foto-relacje z praktyk hydrologicznych i meteorologicznych, ćwiczeń terenowych jakie miały miejsce na terenie zlewni badawczej w Wielkiej Puszczy oraz miasta Krakowa.


(Nowa) Wielka Puszcza

Strona o Wielkiej Puszczy

GALERIA

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006 - praktyka hydrologiczna w Wielkiej Puszczy

2005 - praktyka hydrologiczna w Wielkiej Puszczy

2004 - praktyka hydrologiczna w Wielkiej Puszczy

2002 - praktyka hydrologiczna w Wielkiej Puszczy

2000 - praktyka hydrologiczna w Wielkiej Puszczy

1998 - praktyka hydrologiczna w Wielkiej Puszczy

1997 - praktyka hydrologiczna w Wielkiej Puszczy - wycieczka na górę Żar

1997 - praktyka hydrologiczna w Wielkiej Puszczy

1996 - praktyka hydrologiczna w Kozach

1995 - Koło hydrologów - obóz naukowy w Wielkiej Puszczy

1993 - pierwsza praktyka w Wielkiej Puszczy