PROMOCJA WI¦ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BRZESKU (2016 marzec 25)

Autor: Marek Bodziony
Foto: Marek Bodziony

Wybór szkoły wyższej, to rzecz bardzo ważna, dlatego nasz Wydział odwiedza szkoły ¶rednie i przedstawia korzy¶ci id±ce ze studiowania na Wydziale Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej. Oto kilka zdjęć z wyjazdu do i prezentacji naszego Wydziału do Brzeska, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Nasz wydział reprezentowali: Marek Bodziony i Beata Baziak przedstawiaj±c podczas wykładu inżynierskie procesy w ¶rodowisku.


kliknij w obrazek aby powiększyć


powrót do galerii>>