SEMINARIUM IIGW (2016 styczeń 20)

Autor: Marek Bodziony
Foto: Marek Bodziony

dr inż. Anna Lenar-Matyas z zespołem - Wyniki obserwacji i badań terenowych prowadzonych w roku 2015 na odcinku Raby i jej lewobrzeżnych dopływach
Wyniki prezentowali: dr inż. Anna Lenar-Matyas, dr inż. Andrzej Wolak, dr Joanna Korpak, dr inż. Andrzej Mączałowski

Badania prowadzone są na odcinku Raby od ujścia Lubieńki do ujścia Trzebuńka, a także na ujściowych odcinkach Krzczonówki i Trzebuńki. Na tym terenie realizowany jest projekt "Tarliska górnej Raby" w ramach którego wykonano szereg prac renaturyzacyjnych. Szczególnie interesujące dla nas są prace dotyczące utworzenia korytarza swobodnej migracji, konstrukcja sztucznych bystrzy i modernizacja dwóch zapór przeciwrumowiskowych. Tam prowadzony jest szczegółowy monitoring polegający na cyklicznych pomiarach geodezyjnych i kartowaniu geomorfologicznym. Na seminarium przedstawione zostały wyniki z ostatniego roku w nawiązaniu do powodzi, która wystąpiła w 2014 roku.


kliknij w obrazek aby powiększyć


powrót do galerii>>