Polsko-Francuskie Seminarium Bezpieczeństwo Zapór i Wałów przeciwpowodziowych w Polsce i Francji Kraków, 19 Marca 2015
Polish-French Workshop Safety of dam and levees in Poland and France Cracow, 19 March 2015

Autor: Marek Bodziony
Foto: Marek Bodziony

Safety of Dam and Levees in Poland and France (Bezpieczeństwo Zapór i Wałów Przeciwpowodziowych w Polsce i Francji), którego celem była wymiana do¶wiadczeń oraz udziału polskiej strony w wypracowywaniu standardów europejskich w tym zakresie.
Seminarium (workshop) odbyło się w dniu 19 marca 2015 w sali konferencyjnej „Kotłownia” w kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.
Tematyka Seminarium koncentrowała się wokół zagadnień obejmuj±cych metody podej¶cia i studia przypadków w Polsce i we Francji, w zakresie:

- zarz±dzanie ryzykiem powodziowym,
- organizacji kontroli bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych w Polsce i we Francji,
- monitoringu i oceny stanu technicznego budowli wodnych,
- dobrych praktyk w zakresie analizy, oceny i kontroli bezpieczeństwa obiektów
Ze strony francuskiej, referaty zaprezentowali specjali¶ci z National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture (IRSTEA) z Aix-en-Provance i Lyonu. Ze strony polskiej – odpowiednio specjali¶ci z IMGW-PIB oraz z Politechniki Krakowskiej.

Program seminarium


kliknij w obrazek aby powiększyć


powrót do galerii>>

OTWARCIE SEMINAIUM: przedstawiciel Rektora PK
OPENING WORKSHOP: Rector of Cracow University of Technology (CUT), Poland
OTWARCIE SEMINAIUM: L. Peyras, Dyrektor jednostki Budowle hydrotechniczne i Hydrologia w instytucie naukowym IRSTEA, Francja
OPENING WORKSHOP: L. Peyras, Director of Hydraulic Structures and Hydrology Research Unit in IRSTEA, France
OTWARCIE SEMINAIUM: K. Ksi±żyński, Dyrektor Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej (PK), PolskaOPENING WORKSHOP: K. Ksi±żyński, Director of Institute of Water Engineering and Water Management (CUT), Poland
SESJA1: W. Sumisławski, Prezes KZGW – Polityka w zakresie gospodarki wodnej w Polsce
SESSIONS 1: W. Sumisławski, President of KZGW – Policy in water management area in Poland
SESJA1: P. Royet, IRSTEA – Nowe regulacje prawne dotycz±ce bezpieczeństwa zapór i wałów przeciwpowodziowych we Francji
SESSIONS 1: P. Royet, IRSTEA – The new French regulations framework for dams and levees and the organisation for safety control
SESJA1: P. ¦liwiński, IMGW PIB – Organizacja i zasady oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznych w Polsce
SESSIONS 1: P. ¦liwiński, IMGW PIB – Regulation framework and rules for hydraulic structures safety assessment in Poland
SESJA2: L. Peyras, IRSTEA – Analiza ryzyka i niezawodno¶ci zapór
SESSION 2: L. Peyras, IRSTEA – Risk analysis and reliability applied to Dams
SESJA2: R. Tourment, IRSTEA – Bezpieczeństwo zapór we Francji, ocena i analiza ryzyka
SESSION 2: R. Tourment, IRSTEA – Dike safety in France, assessments and risk analysis
SESJA2: S. Bonelli, IRSTEA – Ocena bezpieczeństwa zapór i wałów przeciwpowodziowych pod względem zagrożenia erozj± wewnętrzn± z zastosowaniem testu na przebicie hydrauliczne
SESSION 2: S. Bonelli, IRSTEA – Assessing the safety of a dam or dike and its foundation for internal erosion using hole erosion tests
SESJA3: R. Tourment, IRSTEA – Metoda DIGSURE do oceny stanu wału
SESSION 3: R. Tourment, IRSTEA – The DIGSURE method for dike assessment
SESJA3: K. Radzicki, PK – Poprawienie bezpieczeństwa zapór i wałów poprzez zastosowanie innowacyjnych metod monitoringu instrumentalnego
SESSION 3: K. Radzicki, CUT – Increasing the dams and dikes safety linked to their monitoring with the innovative instrumental methods
SESJA3: E. Nachlik, PK – Analiza i ocena przyczyn przerwania wału przeciwpowodziowego w Sandomierzu w 2010 roku
SESSION 3: E. Nachlik, CUT – Assessment of the causes of failure of the Vistula levees in Sandomierz during the flood 2010
SESJA3: A. Bojarski, PK – Zagrożenie bezpieczeństwa wałów i bulwarów Wisły w Krakowie w okresie wielkich wezbrań
SESSION 3: A. Bojarski, CUT – Safety threats of the Vistula levees and river boulevards in Cracow during the great floods