WIELKA PUSZCZA - ∆WICZENIA TERENOWE Z HYDROLOGII (2014 maj)

Autor: Marek Bodziony
Foto: Marek Bodziony

W maju odby≥y siÍ świczenia terenowe w ramach modu≥u Hydrologia. W świczeniach uczestniczyli studenci II roku kierunku Ochrona ¶rodowiska.
W tym roku pogoda podczas zajÍś w terenie by≥a wspania≥a: ciep≥o i s≥onecznie. Zadania zosta≥y wykonane bardzo sprawnie, zarůwno te zwiĪzane z pomiarami, jak růwnieŅ te zwiĪzane z obliczeniami.
WyjĪtkowo (jak na ostatnie roczniki), Studenci wyrazili chÍś przenocowania w le∂niczůwce w Wielkiej Puszczy. ZajÍcia zosta≥y zakoŮczone ogniskiem.


kliknij w obrazek aby powiÍkszyś


powrůt do galerii>>

 


2014-05-08
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


2014-05-09