∆WICZENIA TERENOWE W WIELKIEJ PUSZCZY (2013 maj 24)

Autor: Marek Bodziony
Foto: Marek Bodziony

Pierwsze w tym roku świczeni terenowe odby≥y siÍ w piĪtek 24 maja 2013 roku. Mimo niezbyt zachÍcajĪcych temperatur zarůwno powietrza jak i wody(!) Studenci 2 roku Ochrony ¶rodowiska wykazali siÍ hartem i zaangaŅowaniem (przynajmniej wiÍkszo∂ś). ∆wiczenia w terenie zosta≥y przeprowadzone sprawnie i skutecznie, a po świczeniach w le∂niczůwce w Wielkiej Puszczy dokonano niezbÍdnych obliczeŮ (ktůre by≥y wspierane ciep≥em kaflowego pieca).


kliknij w obrazek aby powiÍkszyś


powrůt do galerii>>