WIELKA PUSZCZA (maj 2011)

Autor: Marek Bodziony
Foto: Marek Bodziony

Kolejna zima i jesienno-wiosenne przepływy dokonały uszkodzeń w zabezpieczeniach brzegów na potoku Wielka Puszcza. Jednocześnie odsłoniły elementy, z których na początku ubiegłego wieku wykonywano regulacje i zabudowę potoków górskich. Konstrukcje te opierały się na balach drewnianych układanych wzdłuż i w poprzek cieku.
Na ostatnich pokazano używany przez leśników sposób ochrony traktów leśnych w górach. Mianowicie co jakiś odcinek drogi układa się pod katem dwa bale, które stanowią swego rodzaju rynnę (korytko) odprowadzającą wodę z powierzchni drogi. Dzięki temu nie doprawo adze się do występowania zjawiska wymywania powierzchni drogi na skutek spływu powierzchniowego.


kliknij w obrazek aby powiększyć


powrót do galerii>>