NOWY SĄCZ PO POWODZI (listopad 2010))

Autor: Marek Bodziony
Foto: Marek Bodziony

Bulwar Obrońców Narwiku w Nowym Sączu znajduje się bezpośrednio przy rzece Kamienicy (fot.10). Stanowi on prawy wał cieku, który nie ucierpiał w trakcie tegorocznych powodzi, ale w ich efekcie naruszone zostały fundamenty. Spowodowało to utratę stabilności wału (fot.5). Pozornie uszkodzenie jest nie duże (około 50 m) a wymusiło wykonanie poważnych prac budowlanych: od przesunięcia koryta cieku (fot.11), poprzez usunięcie starych fundamentów i bloków betonowych tworzących konstrukcję wału (fot.9), aż po skomplikowane betonowanie (fot.2, 4, 6-8).
Jak widać dzieło zniszczenia wezbrań powodziowych nie kończy się wraz z przejściem fali, ale czasem może się pojawić nawet kilka miesięcy po powodzi.

kliknij w obrazek aby powiększyć


powrót do galerii>>