WIELKA PUSZCZA - ∆WICZENIA TERENOWE (11 czerwiec 2010)

W ramach modu≥u "Hydrologia" na terenie zlewni badawczej Zak≥adu Hydrologii PK w Wielkiej Puszczy odbywajĪ siÍ świczenia terenowe. W ramach tych zajÍś studenci nie tylko mogĪ poznaś praktyczne aspekty badaŮ przeprowadzanych w zlewni, ale růwnieŅ poznaś przepiÍknĪ okolice Įywca. Foto: Marek Bodziony

kliknij w obrazek aby powiÍkszyś


powrůt do galerii>>